Човешки ресурси

 • Лични данни, трудови договори, договори за управление, допълнителни споразумения;
 • Задължително и доброволно осигуряване;
 • Начисления от ФРЗ, социални, за сметка на ДОО;
 • Обезщетения по КТ и КСО;
 • Платен и неплатен отпуск;
 • Ведомости за аванс и заплати, рекапитулации;
 • Справки - ТРЗ, Личен състав, Статистически данни;
 • Хонорари – сметки за изплатени суми, справки;
 • Генериране файл за Масови плащания;
 • Дискети за НАП;
 • Дискета за НОИ.