Пласьори

  • Управление на собствена магазинна мрежа, складове на едро, собствен пласьорски състав, консигнация;
  • Издаване на документи с възможност за автоматично генериране от клиентски поръчки с намаляване на задължението по поръчката;
  • Отчитане на пласьорите при осъществяване на сделки от тях;
  • Аналитични и синтетични справки по складове, по артикули, по документи, по поръчки, по пласьори;
  • Инвентаризационни описи по складове и по пласьори;
  • Следене на наличности под минимален и над максимален запас.