Каса

  • Номенклатури по дружества;
  • Номенклатура на каси;
  • Печат на ПКО и РКО, свободна настройка на документите;
  • Касова книга;
  • Съпоставка и контрол на издадените касови документи и тяхното отразяване в останалите модули.