Анализи

  • Финансов анализ – включва инструменти за генериране на параметри и формули за финансови анализи и потребителски отчети;
  • Бизнес анализи - потребителска настройка за анализи от модул Покупки, Продажби, Управление на материалните запаси.