КАСА

* Номенклатури по дружества;
* Номенклатура на каси;
* Печат на ПКО и РКО, свободна настройка на документите;
* Касова книга;
* Съпоставка и контрол на издадените касови документи и тяхното отразяване в останалите модули.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг