Клиенти


Автомагистрали ЕАД поддържа участъци и пътни връзки на автомагистралите Хемус, Тракия, Марица, Струма и АМ Люлин с обща дължина 435 км
Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки
Основните дейности на фирмата са внос, износ и дистрибуция на широка гама от лекарствени продукти, хранителни добавки, санитарно-хигиенни стоки, стоматологични и зъботехнически материали и консумативи.


Дружество,занимаващо се с изграждане на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки
Организация, създадена с цел колективно изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки на територията на Република България и са отговорни за последващото разделно събиране на образуваните отпадъци от опаковки и оползотворяването им.


Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общини, фирми, административни, търговски и други организации.
Дружеството е лидер в сектора на каучуковата промишленост с производството на гумени пластини и подови настилки, плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла, гумени и гумено-метални изделия.
Издаване на детски книги
Текущо счетоводно обслужване
Годишно счетоводно приключване

Одиторски заверки
Вътрешно фирмен одит
Администриране на възнагражденията
Правни услуги
Данъчни консултации
Финансови анализи и диагностика на бизнеса
Изграждане и оптимизация на организационните структури на бизнеса


„И.Н.А. Трейдинг“ ООД е водеща търговска фирма, която предлага машини и оборудване за шивашката промишленост в България от най–реномираните марки в бранша, както и  сервиз и резервни части за тях.
От м. Април 2013 година, Книжна фабрика „Искър” е с нов мениджърски екип. Фабриката се управлява от „Нова книжна фабрика” ЕООД. Целта на новия мениджмънт е като се основава на натрупания опит досега и след ремонти и модернизация на книжната машина, КФ „Искър” да стане предприятие от 21 век.
Кооперация Черноморка е създадена през 1950 година в гр.Бургас. Основна цел на кооперацията е да осигурява работа на хората с увреждания в града и региона.
Мева България ЕООД е водеща фирма в каталожната търговия на продукти и изделия в областта на:

- съдове за отпадъци - кофи и контейнери за смет
- гориво-смазочно стопантво - помпи, варели
- складиране - стелажи, палети, каси, щайги
- производствено оборудване - самосвални контейнери, шкафове за работилници
- офис - метални гардероби, кошчета за отпадъци
- манипулационна техника - транспалетни колички, подемни платформи, колелета
- градски инвентар - пейки, ограничители за паркиране
- метални съдове за отпадъци
- газови уреди и дихателна техника


МЕГАПОРТ ЕООД е основана през 1992 г. и е лидер на Балканския полуостров в производството на полимерни и ко-полимерни фолиа, опаковки и материали.
В търсене на модерни технологии и с новаторски дух фирмата въведе за първи път в Източна Европа автоматизирана система за обслужване в сферата на търговията с черни и цветни метали. Уникалното съоръжение обслужва на високо ниво клиентите на фирмата, предизвиквайки голям интерес не само в  търговията, но и сред машиностроители, производители  и други индустриални общности.  Съоръженията са разположени на площ от 10 000м2 от които 4 000м2 закрита.
Основна дейност на дружеството е предоставянето на търговски услуги с изключително висококачествени черни метали и метални изделия, които гарантират удовлетворяването на всички изисквания за сигурност и надеждност в строителния бранш.
Национален културен център за конференции, изложби и специални събития, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа. Предназначението на сградата, която разполага с 13 зали и се намира в центъра на София, е да се използва за културни прояви.Орфей Мюзик ЕООД е една от водещите музикални компании в България. Създадена през 1994 г., компанията успешно работи в областта на създаването, дистрибутирането и маркетинга на музикални аудио и видео продукти.
Фирмата е създадена през 1992 година, а дейността й обхваща проектиране, доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на високотехнологични електронни системи.
СИМ ПЕТ СИМ ООД е създадена през 1990 г. в София. Това е една от първите фирми в България, които започват да се занимават с aвтомобилни стъкла.
Търговия с метали и строителни материали
Производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради
Производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията
Строителство на сгради и съоръжения
Производство и монтаж на стоманени конструкции за офшорни инсталации
Механична обработка на едрогабаритни стоманени детайли
Металообработка и производство на стоманени корпуси за машини, части за машини и др.
Стоманени огради и оградни системи
Мрежи за укрепване и габиони
Такси С Експрес АД е от 24 години на българския таксиметров пазар  Осъществява превоз на пътници с леки таксиметрови автомобили
Предметът на дейност на фирмата е: изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на системи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води и други хидрорехнически съоръжения.